Wie is 'lezen is legit'

Dovenschap heeft van Huawei Europa via de Europese unie van doven een bedrag gehad om lezen onder dove en slechthorende kinderen te stimuleren. 
Dovenschap heeft daarop een projectgroep geformeerd welke vol met enthousiasme en waanzinnige goede ideeën het project vorm hebben gegeven. 

 

De doelgroep is niet de makkelijkste. De leeftijd van 12 tot 18 is namelijk gekozen als doelgroep en juist daar is lezen niet echt een favoriet tijdsbestek van. Veel websites besteden er aandacht aan ( https://www.lezen.nl/onderzoek/jongeren-lezen-het-minst-en-steeds-minder-ook-boeken/) maar wij, de projectgroep vonden dat we het anders gingen aanpakken. 

We zijn het project gestart met een positieve kijk op het lezen bij jongeren en doen er alles aan om dit te stimuleren. WE zijn dan ook hard bezig om het doel van het project, met ondersteuning van Dovenschap en Huawei te halen: jongeren stimuleren om te lezen.