Waarom Lezen is Legit?

 

Jongeren lezen steeds minder en minder. Deze trend is al jaren aan de gang maar uit recent onderzoek blijkt nu dat het niveau van leesvaardigheid dankzij amper lezen inmiddels zo laag is onder jongeren dat zij vast lopen in de Nederlandse maatschappij. Want om bijvoorbeeld te kunnen solliciteren, stemmen of formulieren in te vullen moet je toch echt kunnen lezen en begrijpen wat er staat. 

 

Er wordt nu zelfs gesproken over een taalachterstand die ruim een kwart van de tieners in Nederland hebben. Belangrijke oorzaken zijn onder meer te weinig voorlezen, de focus op 'technisch lezen' op school en laaggeletterdheid bij ouders, zeggen experts tegen NU.nl (https://www.nu.nl/binnenland/6224431/de-oorzaak-en-oplossing-voor-taalachterstand-jongeren-ouders-en-onderwijs.html). Maar dit zijn alle Nederlandse tieners. Wanneer er wordt gekeken naar slechthorende en dove tieners zijn de cijfers nog veel slechter.

 

Wat maar weinig mensen weten, is dat de meeste doven niet verder komen dan lezen op het niveau van een 10-jarige. Taalkundige Liesbeth Koenen legt uit hoe het zit op de site ouders.nl (https://www.ouders.nl/artikelen/waarom-doven-niet-toch-gewoon-kunnen-lezen) met als één van de hoofdredenen: geschreven taal is gesproken taal. En gebarentaal en gesproken taal zijn dermate verschillend dat geschreven taal voor mensen die communiceren in gebarentaal zeer lastig kan zijn. 

 

Goed, en dan nu waarom deze site is ontstaan: om slechthorende en dove jongeren te stimuleren meer te lezen! Door te laten zien dat lezen ook leuk kan zijn. Welk niveau dat boek of tijdschrift is, who cares! Als je maar geniet van het lezen en zo wordt geprikkeld meer te lezen. Waarna de literaire wereld zich voor jongeren opent. Dit willen wij bereiken door booktoks en vlogs voor dove en slechthorende jongeren door slechthorende en dove jongeren. En samen te komen tijdens een feest en het er eens fijn over te hebben met alle betrokkenen. 

 

Wil je meedoen, je aanmelden voor het feest, heb je leuke ideeën of wil je om andere redenen in contact komen met ons? Dat kan door middel van het invullen van ons contactformulier. 

 

 

Olivier onze presentator verteld over lezen.